Průzkumy spokojenosti zaměstnanců

Zajistíme, aby průzkum spokojenosti měl smysl a nestal se jen horou popsaných papírů, případně předmětem žertů vašich zaměstnanců. Zajistíme, aby se ho všichni chtěli účastnit, protože v něm uvidí příležitost pro svobodné vyjádření toho, s čím jsou a s čím nejsou spokojeni.

Proč dělat průzkumy názorů a spokojenosti

Správně provedený průzkum je jedinečnou příležitostí poznat slabá místa vaší organizace, dozvědět se, co trápí vaše zaměstnance a s čím jsou naopak spokojeni. Průzkum může přinést mnoho podnětů k zamyšlení i konkrétních návrhů na zlepšení. Je velmi výmluvným ukazatelem personální politiky a barometrem firemní atmosféry.

Pravidelně a správně prováděný průzkum velmi přesně zobrazuje vývoj firemní atmosféry a trend v jednotlivých šetřených oblastech. Opakovanými průzkumy a především následnou prací s jejich výsledky zaměstnavatel získává nejen cenné informace, ale i důvěru svých zaměstnanců.

Proč s námi

  • Víme, jak správně provést průzkum – na co se ptát, jak se ptát a jak vyhodnotit odpovědi
  • Dokážeme převzít celou agendu spojenou s průzkumem – od přípravy projektu přes informovanost zaměstnanců až po samotnou realizaci

Co pro vás uděláme

  • Připravíme průzkum tak, abyste se z něj dozvěděli to, co opravdu vědět chcete
  • Před realizací průzkumu zajistíme informační kampaň, abychom dosáhli nejvyšší možné odezvy
  • Provedeme sběr dat tak, aby co nejméně narušil váš provoz
  • Všem poskytneme důkladnou zpětnou vazbu
  • V neposlední řadě připravíme následný program, ve kterém budou sami zaměstnanci hledat řešení slabých míst a navrhovat kroky k jejich zlepšení

Co je důležité při realizací průzkumů názorů si můžete přečist v našem článku Průzkumy názorů - jak nešlápnout vedle

Máte zájem o naše služby?

Kontaktujte nás: