Průzkumy spokojenosti zaměstnanců
s využitím hlasovacího zařízení

Hlasovací zařízení umožňuje provádět průzkumy elektronicky i zaměstnancům bez přístupu k počítači. Díky interaktivní formě se navíc výrazně zlepšuje pochopení otázek a angažovanost v průzkumu - dochází ke kvalitativnímu i kvantitativnímu zlepšení výsledků.

Princip je velmi jednoduchý. Každý účastník průzkumu obdrží hlasovací staničku - zařízení podobné kalkulačce. Postupně jsou zobrazovány jednotlivé otázky, každou z nich moderátor vysvětlí a zodpoví případné dotazy. Zaměstnanci pak odpovídají zmáčknutím příslušného tlačítka.

Kdy využít hlasovací zařízení

Když nechcete trávit čas přeťukáváním dat do počítače

Odpovědi zaměstnanců se zapisují rovnou do počítače a je možné je jednoduše vyexportovat (například do tabulky Miscosoft Excel).

Když chcete vysokou návratnost

Málokterá otázka zůstane bez odpovědi. Využitím hlasovacího zařízení zjistíte názor naprosté většiny zaměstnanců.

Když vám záleží na pochopení otázek

Otázky se zobrazují postupně a každou je možné před hlasováním vysvětlit. Zaměstnanci budou odpovídat na to, na co se jich skutečně ptáte.

Když chcete vyšší angažovanost

Hlasování je zábavnější než vyplňování papírových formulářů. Zaměstnanci mají o účast v průzkumu mnohem větší zájem.

Když chcete aby zaměstnanci věřili výsledkům

Ihned po zodpovězení každé otázky se zaměstnancům zobrazí graf s výsledky. Získávají tak okamžitý pohled na to co si myslí jejich kolegové. Často to pro ně bývá velkým překvapením.

Když vám záleží na tom, co si zaměstnanci opravdu myslí

Hlasovací zařízení zaručuje naprostou anonymitu. Zaměstnanci proto nemají problém odpovídat ani na choulostivé otázky otevřeně.

Když vám záleží na životním prostředí

Sběr dat probíhá elektronicky i u zaměstnanců, kteří nemají přístup k počítači. Už žádné stohy potištěných papírů!

Máte zájem o naše služby?

Kontaktujte nás: (+420) 775 927 207,