Firemní časopis

Zaměstnanecký časopis není pouze médiem sloužícím k předávání informací. Jeho síla leží v jiné rovině – má zásadní vliv na firemní atmosféru a vnímání firmy zaměstnancem.
Od grafického návrhu přes obsahovou část až po sazbu a tisk zařídíme vše tak, aby u vás v pravidelných intervalech vycházel časopis, na který budete hrdí.

Proč vydávat firemní časopis

Zaměstnanecký časopis je podstatným nástrojem interní komunikace. Kromě toho, že předává potřebné informace, lze jeho prostřednictvím ovlivňovat názor zaměstnanců a získat je pro věc, stejně jako posilovat mezilidské vztahy na pracovištích. Vhodně zvolený obsah utvrzuje v zaměstnancích dobrý pocit, že spolu s jinými schopnými a zajímavými lidmi pracují pro firmu, která má kvalitní produkt a budoucnost. Že s vámi mohou počítat a že vy počítáte s nimi.

Proč firemní časopis od nás

  • Máme zkušenosti z „opravdových“ časopisů
  • Máme zkušenosti s vydáváním firemních časopisů ve výrobních podnicích
  • Umíme navrhnout a zpracovat pestrý a čtivý obsah zahrnující články, rozhovory, reportáže, fejetony, glosy, ankety, křížovky aj.
  • Umíme převzít celou výrobu včetně kompletní přípravy obsahu. Na vás zbude jen vše zkontrolovat před samotným tiskem

Co pro vás uděláme

  • Pomůžeme s přípravou či kompletně převezmeme tvorbu vašeho zaměstnaneckého časopisu
  • Zajistíme mluvnickou správnost veškerého obsahu
  • Zajistíme grafický návrh, zpracování, předtiskovou úpravu, tisk a dopravu vytištěných časopisů do vaší firmy
  • Připravíme nástroje pro zpětnou vazbu čtenářů a budeme s ní neustále pracovat

Máte zájem o naše služby?

Kontaktujte nás: