Vítr do plachet interní komunikace

Interní komunikace a firemní atmosféra ve výrobních podnicích

Boat

Audit interní komunikace

Pomůžeme vám nastartovat opravdu efektivní interní komunikaci.

Prověříme, zda vaši zaměstnanci mají k dispozici všechny informace, které ke své práci potřebují. Zjistíme, co je zajímá, jestli se k nim informace dostávají včas a zda jsou pro ně srozumitelné. Vyzkoušíme, nakolik účinné jsou aktuálně používané nástroje komunikace. A nakonec vše shrneme do jasného přehledu a připojíme několik doporučení.

Více

Průzkumy spokojenosti zaměstnanců

Zajistíme, aby průzkum názorů měl smysl a nestal se jen horou popsaných papírů, případně předmětem žertů vašich zaměstnanců.

Zajistíme, aby se ho všichni chtěli účastnit, protože v něm uvidí příležitost pro svobodné vyjádření toho, s čím jsou a s čím nejsou spokojeni.

Více

Interní komunikační kampaně

Pomůžeme vám sdělit zaměstnancům důležitou informaci tak, aby jí nejen všichni rozuměli, ale aby ji přijali za svou.

Pomůžeme vám zabránit negaci a obavám, které v některých etapách vývoje firmy vznikají. Pomůžeme vám posílit image vaší značky mezi zaměstnanci tak, aby byli na svého zaměstnavatele hrdí.

Více

Firemní časopis

Význam a smysl firemního časopisu spočívá především v budování dobrého jména vaší společnosti.

A to jak mezi zaměstnanci, tak i mimo firmu. Od grafického návrhu přes pomoc s obsahovou částí až po sazbu a tisk zařídíme vše tak, aby u vás v pravidelných intervalech vycházel časopis, na který budete hrdí.

Více

Máte zájem o naše služby?

Kontaktujte nás: