Audit interní komunikace

Prověříme, zda vaši zaměstnanci mají k dispozici všechny informace, které ke své práci potřebují. Zjistíme, co je zajímá, jestli se k nim informace dostávají včas a zda jsou pro ně srozumitelné. Vyzkoušíme, nakolik účinné jsou aktuálně používané nástroje komunikace. A nakonec vše shrneme do jasného přehledu a připojíme několik doporučení, která vám pomohou nastartovat opravdu efektivní interní komunikaci.

Proč dělat audit

Aby se mohlo něco zlepšit, je nutné znát výchozí stav a jeho silné a slabé stránky. Audit se zaměřuje na všechny oblasti interní komunikace, tedy na její obsah, formu i frekvenci. Soustředí se jak na komunikaci vedení společnosti směrem k zaměstnancům, tak i na možnosti komunikace zaměstnanců s vedením společnosti. Prověřuje aktuálně používané nástroje komunikace a zjistí, nakolik efektivně jsou využívány.

Proč s námi

  • Získáte více dat – zaměstnanci bývají před externím tazatelem otevřenější a upřímnější
  • Získáte objektivní výsledek – pohled zvenčí není zkreslen osobními vazbami a vlastním pracovním zařazením uvnitř organizace

Co pro vás uděláme

  • Kombinací dotazníkového šetření a osobních rozhovorů se zaměstnanci různých úrovní řízení zmapujeme úroveň interní komunikace ve společnosti
  • Detailně prověříme a rozebereme aktuálně používané nástroje komunikace a efektivnost jejich využití
  • Vypracujeme zprávu obsahující jasnou definici nedostatků i předností aktuálního stavu a návrhy konkrétních kroků ke zlepšení

Máte zájem o naše služby?

Kontaktujte nás: