Interní komunikační kampaně

Pomůžeme vám sdělit zaměstnancům důležitou informaci takovým způsobem, aby jí všichni nejen porozuměli, ale aby ji přijali za svou. Pomůžeme vám zabránit negaci a obavám, které v některých etapách vývoje firmy vznikají. Pomůžeme vám posílit image vaší značky mezi zaměstnanci, aby byli na svého zaměstnavatele hrdí.

Proč realizovat interní komunikační kampaň

Některé informace nestačí rozeslat e-mailem a oznámit na poradě. Jednou za čas nastane situace, kdy je třeba zaměstnancům sdělit něco zásadního. Zpráva musí zastihnout všechny, jichž se týká, ve správný čas a správnou formou.

Nápadité a dobře načasované interní komunikační kampaně jsou vhodné i pro průběžné posilování image vaší společnosti jako dobrého a prestižního zaměstnavatele. Nestačí se totiž soustředit pouze na to, jak vaši společnost vnímají zákazníci. Velmi důležité je i to, jak ji vnímají vaši zaměstnanci.

Proč s námi

  • Dokážeme navrhnout a zrealizovat kampaň, která bude šitá na míru právě vaší situaci, vaší organizaci a vašim potřebám
  • Umíme zprávu komunikovat kreativně, důvěryhodně a s vtipem
  • Dodáme vše do detailu promyšlené a připravené až na váš stůl

Co pro vás uděláme

  • Navrhneme nejvhodnější formu a obsah sdělení, vybereme informační kanály a připravíme časový plán kampaně
  • Zajistíme potřebné grafické práce, tisk, audio/video techniku atd.
  • Zkoordinujeme průběh kampaně
  • Po ukončení kampaně ověříme její účinnost

Máte zájem o naše služby?

Kontaktujte nás: